Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

the times they are a-changin


Λες να παρει για σύμβουλο του τον Bruce?

‘..Come senators, congressmen
Please heed the call
Dont stand in the doorway
Dont block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
Theres a battle outside
And it is ragin.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin…’

Δεν υπάρχουν σχόλια: